Welk vrijwilligerswerk past bij jou?

Al veertig jaar staat VluchtelingenWerk klaar voor vluchtelingen, vanaf het moment van hun aankomst totdat zij zelfstandig hun weg hebben gevonden in Nederland. We ondersteunen hen tijdens de asielprocedure en daarna, als een vluchteling mag blijven, tijdens hun integratie in een Nederlandse gemeente. Op deze pagina leggen we uit wat onze vrijwilligers precies doen en kun jij zien welke vrijwilligersfunctie bij jou past.

Juridische begeleiding in een azc/opvanglocatie

VluchtelingenWerk is aanwezig in ieder azc in Nederland. Daar zijn we dé vraagbaak voor vluchtelingen en draaien dagelijks spreekuren. We geven vluchtelingen voorlichting en juridisch advies over hun aanstaande asielprocedure maar helpen ook bij het opvragen van documenten die als ondersteunend bewijs kunnen dienen. Ook begeleiden we gezinsherenigingsprocedures als een vluchteling in Nederland mag blijven. Lees hier meer over ons werk in het azc >>

Maatschappelijke begeleiding

Wanneer vluchtelingen in een Nederlandse gemeente komen wonen, komt er ontzettend veel op hen af. Naast de verhuizing naar een onbekende stad of dorp, moeten zij hun weg vinden in een doolhof van regelgeving en snel de Nederlandse taal leren. In bijna alle gemeenten in Nederland staan de maatschappelijk begeleiders van VluchtelingenWerk klaar om vluchtelingen te helpen tijdens deze roerige periode. Lees hier meer over maatschappelijke begeleiding >>

Taalcoaching

Alles begint met taal. Je netwerk uitbreiden, een studie volgen of een baan vinden: het kan pas wanneer je de taal spreekt én begrijpt. Onze vrijwilligers zetten zich in om vluchtelingen op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met de Nederlandse taal. Elke week ontmoeten de vluchteling en de vrijwilliger elkaar om de Nederlandse taal te oefenen. Al met twee uur per week kun jij iets voor een vluchteling betekenen! Lees meer over taalcoaching >>

Vrijwilligerswerk bij andere organisaties

Hand en spandiensten instroom Oekraïners

Zet je je graag in voor het Rode Kruis, maar heb je niet elke week tijd voor vrijwilligerswerk? Meld je aan voor Ready2Help, het burgerhulpnetwerk van het Rode Kruis. Als Ready2Helper kun jij helpen om het verblijf van vluchtelingen iets aangenamer te maken. Je helpt bijvoorbeeld bij het inrichten van noodopvanglocaties, het serveren van maaltijden, het sorteren van kleding en het uitdelen van speelgoed.
Meer info: Ready2Help: klaarstaan als dat nodig is | het Rode Kruis of Vrijwilligerswerk Oekraïne - Leger des Heils

Ondersteunen gastgezin

Op dit moment stellen veel gezinnen hun huis open om Oekraïense vluchtelingen op te vangen. Voor het begeleiden van deze gezinnen zijn het Rode Kruis en het Leger des Heils op zoek naar vrijwilligers die deze gezinnen kunnen ondersteunen. De vrijwilliger is vraagbaak voor allerlei praktische zaken waar gastgezinnen tegenaan lopen en waar zij hulp bij kunnen gebruiken (administratieve zaken, dagelijks leven, de situatie in Oekraïne, enzovoort…). Je hebt vooral contact met de gastgezinnen via telefoon, mail of app en je bezoekt hen een keer. Je hebt een rol als ondersteuner, niet als hulpverlener. Vrijwilligerswerk Oekraïne - Leger des Heils

Gastgezin

Op dit moment wachten duizenden vluchtelingen met een verblijfsvergunning in het asielzoekerscentrum op een woning. Takecarebnb maakt het mogelijk dat zij tijdelijk bij een gastgezin logeren. Heb jij een kamer over? Voor gastgezinnen is de logeerperiode een bijzondere ervaring. De gast blijft maximaal drie maanden logeren. Je geeft je gast een warm welkom en een positieve start in Nederland
Meer info: Takecarebnb

Opvang en verzorging van dieren

De vreselijke oorlog in Oekraïne begint een ramp te worden van ongekende omvang. Voor mens, maar ook voor dier. Er is een vluchtelingenstroom op gang gekomen die ook Nederland heeft bereikt. Om mensen die huis en haard hebben moeten ontvluchten gedeeltelijk te ontzorgen, hebben verschillende dierenhulporganisaties de handen ineengeslagen voor één meldpunt.
Op het meldpunt Hulp voor Dieren uit Oekraïne kan hulp aangevraagd worden voor dieren die de oorlog zijn ontvlucht. Ook gemeenten, asielzoekerscentra of mensen die privé Oekraïners met hun dieren opvangen kunnen hier hulp aanvragen. Dieren kunnen dan geholpen worden met de nodige vaccinaties en medische hulp, praktische zaken als mandjes en voer of eventueel tijdelijk onderdak. Kun je een dier opvangen of ben je dierenarts, dan kun je je aanmelden als vrijwilliger via www.hulpvoordierenuitoekraine.nl.