Stem jij 17 maart met je hart?

Binnenkort zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Dat is belangrijk voor iedereen in Nederland – dus ook voor vluchtelingen! Maar hoe goed ken jij de standpunten van de politieke partijen? Weet jij welke partij vluchteling-vriendelijk is en welke juist niet?

Doe nu de sneltest en ontdek in 5 vragen hoe jouw stem overeenkomt met die van de politieke partijen.

Geef vluchtelingen de mogelijkheid om in Nederland asiel aan te vragen en hier duurzame bescherming te vinden.

Na de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog werd het Vluchtelingenverdrag opgericht om vluchtelingen wereldwijd bescherming te bieden. Omdat het verdrag nog altijd actueel is, mag er niet aan getornd worden.  


Wees humaan en neem vluchtelingen uit overbelaste opvangkampen in o.a. Griekenland op.

Het bieden van bescherming aan vluchtelingen kunnen landen niet alleen. Europa moet gezamenlijk afspraken maken over een eerlijke verdeling van vluchtelingen.


Verkort de wachttijd voor mensen die asiel aanvragen en investeer in een menswaardige asielprocedure.

Op dit moment wachten vluchtelingen gemiddeld twee jaar op de start van hun asielprocedure. Al die tijd kunnen zij niets doen; niet werken of studeren. De wachttijd moet korter.


Behandel vluchtelingen als volwaardige burgers die gelijke behandeling en eerlijke kansen verdienen.

Vluchtelingen zijn mensen zoals jij en ik, maar hadden de pech te moeten vluchten. Wanneer zij in Nederland bescherming krijgen, is het belangrijk dat zij volop mogen en kunnen meedraaien in onze samenleving.


Zorg dat vluchtelinggezinnen die door de vlucht gescheiden worden, zo snel mogelijk worden herenigd.

Een vluchteling mag pas gezinshereniging aanvragen na de asielprocedure. Ook dat is een procedure die maanden kan duren. Vaak wonen achtergebleven gezinsleden al die tijd in een land waar het onveilig is. Gezinnen moeten daarom sneller worden herenigd.