Een telefoonnummer achterlaten is niet verplicht. Als je dat invult kan je 1 keer per jaar gebeld worden met de vraag om financieel bij te dragen.

Waar teken ik voor?

Afghanen lopen groot gevaar slachtoffer te worden van de gruweldaden van de Taliban. Zij hebben meer dan ooit bescherming nodig. Wij vragen het Nederlandse kabinet snel werk te maken van:

1. Een nieuw asielbeleid voor Afghanistan: Op dit moment ligt de asielprocedure voor Afghanen stil in afwachting van nieuw beleid. Het is duidelijk dat Afghanen bescherming nodig hebben en dat niemand terug kan naar het wrede Taliban-regime. Maak daarom haast met het bepalen van een nieuw asielbeleid voor Afghaanse vluchtelingen. Zij hebben recht op bescherming zodat zij een nieuw en veilig bestaan kunnen opbouwen in Nederland.

2. Evacueer Afghaanse medewerkers: Nederland moet zijn belofte inlossen en alles op alles zetten om alle Afghanen ̶ en hun gezinnen ̶ die voor én met Nederland hebben gewerkt zo snel mogelijk te evacueren. Ook Afghanen uit deze groep die de komende tijd zelfstandig naar buurlanden zullen vluchten en gezinsleden van Afghanen die al eerder naar Nederland gevlucht zijn, moeten zo snel mogelijk geëvacueerd worden.

3. Ondersteun de buurlanden: Veel Afghanen zullen waarschijnlijk bescherming zoeken in buurlanden. Samen met andere Europese landen, moet Nederland deze landen (financieel) steunen zodat zij Afghaanse vluchtelingen menswaardig kunnen opvangen. Maak daarnaast werk van ruimhartige hervestiging, zodat de meest kwetsbare vluchtelingen op uitnodiging naar Nederland kunnen komen.

4. Maak solidaire Europese afspraken: Maak goede en solidaire afspraken binnen de EU zodat gevluchte Afghanen in Europa humaan worden opgevangen en eerlijk worden verdeeld over de lidstaten. Vluchtelingen zitten nu langdurig vast in inhumane Griekse kampen. Europa mag niet langer wegkijken!

Afghanen zijn in doodsangst. Help mee ze te beschermen. Teken de petitie!

 

Deze petitie wordt ondersteund door:

Amnesty International Nederland

Defence for Children Nederland

INLIA Foundations

Kerk in Actie

PAX

 Stichting Gave

Stichting LOS

Stichting Vluchteling

Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF